Catàleg de Còmic en Català

L'Infantil/ Tretzevents

Inici          Revistes      Cosa curiosa
Àlbums      Enllaços       Mapa          

 

L'infantil n. 37 (1965) L'infantil n. 148-149 (1971) Tretzevents n. 731  (1997)

 

L'Infantil/ Tretzevents
 
Títol: Des del número 1 fins al 174: L’Infantil. Des del número 174 (1973) en endavant: Tretzevents.
Editor: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
Directors: Manel Sayrach i Fatjó dels Xiprers. Actualment. Montserrat Ginesta.
Redacció: Barcelona.
Data d’aparició del primer número de la primera època: 1951. Seminari de Solsona. Director: mossèn Climent Forner. 24x17 cm.
Data d’aparició del primer número de la segona època: 23 d’abril de 1964. Editat a Barcelona per germans Manuel i Miquel-Àngel Sayrach. A partir de 1968 l'edita Publicacions de l'Abadia de Montserrat. Al 1995 passa de revista quinzenal a mensual.
Periodicitat: Mensual
Format: 28x21 cm. Color. 32 pag.
Preu (2008): 4,40
Tiratge (2008): 8.000 exemplars.  Tiratge (1985): 10.500 exemplars
Col·laboradors (2008): Àlex Fito, Gabi Beltran, Daniel Boada, Ismael Ferrar, Martin Romero, Pinto & chinto, Javier Olivares, Toni Cabo, Roldán, Rebeca Luciani, Daniel.

 

L'infantil N. 38-39  (1965) Bibi i Tobi, Missió 1, x, 2 per Miquel A. Sayrach (1927-  )

 

 
L'infantil n. 147  (1971)  Ramon per Ivà, Ramon Tosas (1941-93)