Inici/ home   Col.lecció/ collection    Canvi/ trade 1   Canvi/ trade 2   Canvi/ trade 3    Canvi/ trade 4    Links

Punts de llibre (Jordi), marcapáginas, marque-page, bookmarks

             

                   Català | Español | Français

 

 

             

El dia 31 de maig de 2006, coincidint amb la commemoració del bombardeig sobre Granollers, el col·lectiu l'Embut, amb la col·laboració del Museu i de l'Ajuntament de Granollers, ha preparat un bombardeig poètic amb l'objectiu que la població reflexioni sobre la pau.
La idea del bombardeig poètic va néixer del col·lectiu xilè Casagrande, que l'any 2001 va bombardejar amb poemes la casa de la Moneda de Xile. Aquella iniciativa es va extendre a d'altres ciutats del món que han sofert bombardejos greus al llarg de la història, com Dubrovnik (bombardejada durant la guerra dels Balcans i, poèticament, l'agost de 2002) i Gernika (bombardejada, com Granollers, durant la Guerra Civil i bombardejada poèticament l'estiu de 2004). Recordem que Granollers va ser bombardejada el 31 de maig de 1938 per l'aviació italiana, amb un resultat de més de 224 víctimes.

Per realitzar el bombardeig poètic s'han recollit uns 350 poemes, dels quals se n'han escollit 40 que es llançaran en forma de punt de llibre des d'un helicòpter. La pluja de poemes, que es farà al centre de la ciutat, anirà acompanyada de concerts i activitats festives diverses.

 
   

 El día 31 de mayo de 2006, coincidiendo con la conmemoración del bombardeo sobre Granollers, el colectivo el Embudo, con la colaboración del Museo y del Ayuntamiento de Granollers, ha preparado un bombardeo poético que tiene por  objetivo que la población reflexione sobre la paz.
La idea del bombardeo poético nació del colectivo chileno Casagrande, que el año 2001 bombardeó con poemas la casa de la Moneda de Chile. Aquella iniciativa se extendió a otras ciudades del mundo que han sufrido bombardeos graves a lo largo de la historia, como Dubrovnik (bombardeado durante la guerra de los Balcanes y, poéticamente, en agosto de 2002) y Gernika (bombardeado, como Granollers, durante la Guerra Civil y bombardeado poéticamente el verano de 2004). Recordamos que Granollers fue bombardeada el 31 de mayo de 1938 por la aviación italiana, con un resultado de más de 224 víctimas.
Para realizar el bombardeo poético se han recogido unos 350 poemas, de los cuales se han escogido 40 que se lanzarán en forma de punto de libro (marcapáginas) desde un helicóptero. La lluvia de poemas, que se hará en el centro de la ciudad, irá acompañada de conciertos y actividades festivas diversas.

  

 

Le jour 31 mai 2006, en coïncidant avec la commémoration du bombardement sur Granollers, le collectif l'Entonnoir, avec la collaboration du Musée et de la Mairie de Granollers, a préparé un bombardement poétique avec l'objectif sur lequel la population de la ville réfléchira sur la paix.
L'idée du bombardement poétique est née du collectif chilien Casagrande, qui l'année 2001 a bombardé avec des poèmes la maison de la Monnaie du Chili. Cette initiative on va étendre à d'autres villes du monde que des bombardements graves ont souffert le long de l'histoire, comme Dubrovnik (bombardé pendant la guerre des Balkans et, poétiquement, août 2002) et Gernika (bombardé, comme Granollers, pendant la Guerre Civile et bombardé poétiquement l'été de 2004). Nous rappelons que Granollers a été bombardée le 31 mai 1938 par l'aviació italienne, avec un résultat de plus de 224 victimes.
Pour réaliser le bombardement poétique on a recueilli environ 350 poèmes, dont on en a choisi 40 qui se pousseront|lanceront en forme de marque-page depuis un hélicoptère. La pluie de poèmes, qu'on fera au centre de la ville, ira accompagnée de concerts et activités de fête diverses.

 

 Jordi   

Pàgines creades:  febrer 2007

Pàgines actualitzades: febrer 2010