Inici |  Currículum | AAMG 1981 | Is-Arts 1996 | Setmana de les Arts 1998 | Poema 1999 | Setmana de les Arts 2001 | Isards 2005-09  | Isards 2010-11 |  Mapa | Links

(Setmana de les Arts 1998:  Inici   Respostes    Programació    Premsa 1  Premsa 2  )

   

 

català      english      español

 

aaaa

 El Grup Els Isards, format per quatre artistes (Batlles i Pi, Kiku Mena, Jordi Riera i Xavier Vilageliu), som els organitzadors de la Setmana de les Arts. Durant set dies, pretenem crear a Granollers un espai d'esposició, reflexió i interrelació de diverses vesants de la creació artística.

En un món en el qual tot tendeix a l'especialització, creiem important que pintors puguin parlar amb poetes, músics amb actors, o simplement amb la gent que els agradi qualsevol d'aquestes disciplines. Volem fer una proposta oberta de participació a la societat. Tots els actes són gratuïts i se  celebren en un espai molt cèntric i de fàcil accés per al públic assistent. En la mesura que ens sigui possible, s'intentarà que els actes tinguin un component actiu i de participació.

Durant la Setmana (del 12 al 18 de juny de 1998), hi haurà una exposició de tot el material rebut que respon a la pregunta:

Quin ha de ser el paper de l'artista en la societat actual?

Les respostes de tot el món (Estats Units, Alemanya, Veneçuela,...) han arribat, la majoria, per Internet. També les podeu trobar a la pàgina web del grup. Hi haurà un reportatge fotogràfic de tots els actes, que a mesura que es vagi fent, s'anirà exposant. També romandrà oberta una exposició plàstica feta pel Grup Els Isards i una mostra de l'obra de Joan Brossa. Tindrem disponible un petit servei de bar. Els actes són variats, des d'un debat fins a concerts de música, recitals de poesia i actuacions teatrals.

El Grup Els Isards hem comptat amb l'ajut de diferents col·laboradors i patrocinadors comercials. Moltes gràcies a tots. Per diferents motius s´ha renunciat a qualsevol ajuda institucional o pública.

Qui vulgui podrà comprar un estoig CD, un record de la Setmana.Serà una edició limitada de 75 exemplars, on hi haurà: El catàleg de la Setmana de les Arts, un disquet amb les respostes a la pregunta proposada, un treball fotogr`fic de Jordi Ribó i obra plàstica firmada i numerada dels components del Grup Els Isards.

 

 

 

 

 

  

 

Durant el mes de juny de 1998, es celebrarà a Granollers (Barcelona) la Setmana de les Arts, organitzada pel grup Isards.

Durant vuit dies romandrà oberta al públic una exposició d´art. Els participants seran artistes reconeguts de la pintura catalana, i el grup els Isards. També cada dia es desenvoluparà una activitat artística diferent; poesia, música de diversos estils, animació teatral, fotografia, debat ...Seran actes en què la participació del públic serà molt important.

El local, en un intent d´apropar el fet artístic a la gent del carrer, serà un espai cèntric de la ciutat, habilitat per a aquestes activitats i de fàcil accés del públic assistent (plaça de la Corona, 6 ; 250 metres quadrats) .

El grup Isards, format per quatre artistes ( Batlles i Pi, Kiku Mena, Jordi Riera, Xavier Vilageliu ), són els organitzadors i han comptat amb l´ajut de diferents col.laboradors i patrocinadors comercials. Per diferents motius s´ha renunciat a qualsevol ajuda institucional o pública.

Quin ha de ser el paper de l´artista en la societat actual ?

Ens adrecem per demanar-te la teva opinió sobre el paper de l´artista en la societat actual i així reunir diversos punts de vista sobre aquesta qüestió.

La teva opinió estarà exposada junt amb la d´altres participants d´arreu del món durant la celebració de la Setmana de les Arts. Tota la documentació recollida serà publicada a Internet, i editada posteriorment. Es farà un debat, durant la Setmana sobre aquest tema, en el qual participaran destacats galeristes, crítics, artistes,...

T´agrairíem que al més aviat possible, ens fessis arribar la teva resposta. Si vols més informació, no dubtis en posar-te a contacte amb nosaltres.

Moltes gràcies per la teva col.laboració.

(Respostes rebudes)  (Programa)

Isards

 
Arts week

During june 1998, the group Isards is organising the firts Arts week in Granollers (Barcelona)).

The eshibition wil be open to the public for eight weeks and wil count on the participation of various established catalan artists apart from Isards. A different artistic activity will be explored each day; poetry, music of various styles, theatre, photography, debate...The participation of the public will be of prime importance.

In order to bring this artistic event closer to the people, the exhibition will be held in a space close to the centre of the city that hasbeen specially adapted fot the purpose and provides easy acces to the public.

The organisers (Isards) is made up of four artists (Batlles i Pi, Kiku Mena, Jordi Riera, Xavier Vilageliu) who have been supported by different collaborators and comercials sponsors. For various reasons institucional and public support has been rejected.

 

What´s the role of the artist in today´s society?

We want to know your opinion an the role of the artist in today´s society and get together different views on the subject.

Your opinion an the role of the artist intodays society and get together different wiews on the subject.

Your opinion will be exhibited together with the opinions of other participants from around the world during the Arts week. Everithing received wil be edited and published on internet and a debate will be held during the Arts week, which will include the participation of well-know gallery owners, critics and artists.

We would be grateful if you could send your ideas as soon as possible. If you want more information, get in contact with us.

Thankyou for your support and collaboration.    

(Answer)

Isards

 
 

Semana de las Artes

Durante el mes de junio de 1998, se celebrará en Granollers (Barcelona), la Semana de las Artes, organizada por el grupo Isards.

Durante ocho días estará abierta al público una exposición de arte. Los participantes serán artistas reconocidos de la pintura catalana, y el grupo els Isards. También cada día se desarrollará una actividad artística diferente; poesía, música de diferentes estilos, animación teatral, fotografía, debate... Serán actos en que la participación del público será muy importante.

El local, en un intento de aproximar la obra artística a la gente de la calle, será un espacio céntrico de la ciudad, habilitado para estas actividades y de fácil acceso para el público asistente ( Plaça de la Corona, 6; local de 240 metros cuadrados).

El grupo Isards, formado por cuatro artistas (Batlles i Pi, Kiku Mena, Jordi Riera, Xavier Vilageliu), son los organizadores y han contado con la ayuda de diversos colaboradores y patrocinadores comerciales. Por diferentes motivos se ha renunciado a todo tipo de ayuda institucional o pública.

¿Cuál ha de ser el papel del artista en la sociedad actual?

Nos dirigimos para pedirte tu opinión sobre el papel del artista en la sociedad actual y así reunir diversos puntos de vista sobre esta cuestión.

Tu opinión estará expuesta junto con la de otros participantes de todo el mundo durante la celebración de la Semana de las Artes. Toda la documentación recogida será publicada en Internet, y editada posteriormente. Se hará un debate, durante la Semana sobre este tema, en el que participarán destacados galeristas, críticos, , artistas,...

Te agradeceríamos que lo mas pronto posible, nos envíes tu respuesta. Si quiere mas información, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.

Muchas gracias por tu colaboración.

(Respuestas recibidas)

Isards